Kreativitāte un nestandarta domāšana

Biznesa Spēles: Radītāji

Radošs un Neparasts.

20-100

4-7 Stundas

Būtiskākie papildu ieguvumi:

• veicina komandas izveidošanos un saliedēšanos

• parāda iespējas ātri rast alternatīvus risinājumus aktuālām problēmām

Aktivitātes apraksts:

Lietišķā spēle „Creators” jeb „Radītāji” nav radīta, balstoties vispārējā radošā potenciāla veicināšanā vai kādas no daudzo kreatīvo metožu apguvē.  Šīs lietišķās spēles pamatā ir atsevišķu ar kreativitāti saistītu personības iezīmju attīstīšana. Elis Torres min astoņas šādas īpašības:

Astoņas Īpašības

Oriģinalitāte

Spēja nākt klajā ar neparastām idejām, kas atšķiras no vispārpieņemtā.

Raitums

Ideju daudzums, kas rodas noteiktā laika nogrieznī un informācijas apjoms, kuru šajā laikā var apgūt.

Metaforiskums

Simboliskā un asociatīvā domāšana. Spēja saskatīt sarežģīto vienkāršajā bet, no otras puses, vienkāršo – sarežģītajā. Tā ir gan spēja piemeklēt metaforu notiekošajam, gan arī saskatīt, kā metafora saistīta ar realitāti. Tā ir arī spēja tēlainu informāciju izteikt vārdiem.

Elastīgums

Spēja problēmas risināšanā likt lietā daudzveidīgas stratēģijas.

Atvērtība jaunai pieredzei

Gatavība strādāt nepierastā vidē, gatavība stāties pretim grūtībām un šķēršļiem. Spēja ignorēt pastāvošos stereotipus.

Uzņēmība

Raksturo spēju pamanīt neparastas detaļas, pretrunas un neskaidrības. Labi saprot problēmas būtību – to, kas patiesi svarīgs.

Sastrādāšanas spēja

Tā ir spēja attīstīt un līdz galam izstrādāt idejas, padarīt tās praktiski lietojamas.

Abstrahēšanās

Spēja plašāk aplūkot konkrēto situāciju, pavērot to it kā no malas, prasme emocionāli distancēties.

Dalībniekus, pēc nejaušības principa, sadala vairākās komandās, kuras pa apli „piestāj” astoņās spēles stacijās. Tajās komandu sagaida noteikti uzdevumi un aktivitātes, kas vērstas minēto īpašību attīstīšanai. Šīs kvalitātes ir trennējamas un, jo vairāk uzdevumu paveic spēles dalībnieki, jo ātrāk un vienkāršāk viņi spēs šādi rīkoties arī turpmāk.