Medicīna un Farmācija

Pieredze medicīnā.

Mūsu pasniedzējiem ir bagātīga pieredze mācību treniņu un lietišķo spēļu rīkošanā aptiekām, zāļu tirgotājiem un ražotājiem.

Aptiekām

Piedāvājam:

Mācību treniņus produktu prezentācijām, pirmspārdošanai, klientu vajadzību izzināšanu, kā arī pārdošanas darbam, gadījumos, kad jāsakaras ar šaubām un iebildumiem;
Aptieku specifikai atbilstošas lietišķās spēles
Bieži mācību pasākumus aptieku tīkliem apmaksā farmācijas uzņēmumi vai lieltirgotavas. Šādos gadījumos mācību treniņu saturs tiek papildināts ar attiecīgo ražotāju vai tirdzniecības pārstāvju piedāvātajiem produktiem.

Mūsu speciālisti uzkrājuši bagātīgu pieredzi aptieku tīklu personāla attīstībā, apmācību sistēmu izveidē, pilnveidošanā un auditēšanā.

Zāļu Ražotājiem

Piedāvājam:

• mācību treniņus medicīnas pārstāvjiem darbam ar aptiekām un ārstiem;

• mācību treniņus lielo klientu vadītājiem (Key Account Managers) darbam ar svarīgākajiem klientiem;

• jaunus interaktīvu prezentāciju un semināru formātus medicīnas pārstāvjiem darbam ar farmaceitiem un ārstiem;

• biznesa simulācijas produktu un pakalpojumu realizācijas mērķu sasniegšanai noteiktā apgabalā, reģionā vai valstī;

• darbinieku orientācijas apmācības (induction sessions), izmantojot jaunu, neierastu un efektīvu formātu;