Mūsu Principi

Personalizācija

Lietišķās treniņu mācības Stokholmā un Honkongā ievērojami atšķirsies. Pat diviem dažādiem klientiem nav lietderīgi atkārtot vienu un to pašu lietišķo spēli vai novērtējuma programmu. Darbs ar šablonisku standartu nav efektīvs. Metodes jāpielāgo katra klienta individuālajām īpatnībām.

Vispirms Bizness, Tad - Psiholoģija

Labu biznesa treneri, pirmām kārtām, veido personiskā pieredze biznesā, kas apvienota ar trenera iemaņām un īpašībām. Nekāda izglītība psiholoģijā nespēj aizvietot reālas biznesa pieredzes trūkumu.

Spēļošana

Rotaļa, tātad – spēle – ir pieredzes apguves pamatā. Efektīvas ir tās mācību metodes, kas izmanto spēļu faktoru. Turklāt mācību spēle ne tikai ļauj iegūt zināšanas, bet arī izdzīvot šo jauno pieredzi.

Elastīgums

Programmu satura rāmis nav „akmenī iekalts”. Tas mainās līdz ar tirgus izmaiņām un tiek piemērots klientu vajadzībām.

Personalizācija

Lietišķās treniņu mācības Stokholmā un Honkongā ievērojami atšķirsies. Pat diviem dažādiem klientiem nav lietderīgi atkārtot vienu un to pašu lietišķo spēli vai novērtējuma programmu. Darbs ar šablonisku standartu nav efektīvs. Metodes jāpielāgo katra klienta individuālajām īpatnībām.

Vispirms Bizness, Tad - Psiholoģija

Labu biznesa treneri, pirmām kārtām, veido personiskā pieredze biznesā, kas apvienota ar trenera iemaņām un īpašībām. Nekāda izglītība psiholoģijā nespēj aizvietot reālas biznesa pieredzes trūkumu.